BIẾN TẦN TECORP

Biến tần Tecorp sản xuất tại ĐÀI LOAN

Bảo hành 12 tháng

Liên hệ : 0948.330.986

Description

BIẾN TẦN TECORP

Hãng TECORP sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất: 0.75 – 132 KW
Điện áp: 1phase/3phase
ỨNG DỤNG CỦA BIẾN TẦN TECORP:
Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm cho  motor
Điều khiển bơm máy bơm nước, giảm điện năng tiêu thụ
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
Dòng A1000, 24AC: 200-240V              
MODEL ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT MODEL ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT MODEL ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT

HC20D75A24-F

1/3Phase 220V 0.75KW HC207D5A24-F 3Phase 220V 7.5KW HC20030A24-F 3Phase 220V 30KW
HC201D5A24-F 1/3Phase 220V 1.5KW HC20011A24-F 3Phase 220V 11KW HC20037A24-F 3Phase 220V 37KW
HC201D5A24-F 1/3Phase 220V 1.5KW HC20011A24-F 3Phase 220V 11KW HC20037A24-F 3Phase 220V 37KW
HC202D2A24-F 1/3Phase 220V 2.2KW HC20015A24-F 3Phase 220V 15KW HC20045A24-F 3Phase 220V 45KW
HC202D2A24-F 3Phase 220V 2.2KW HC20015A24-F 3Phase 220V 15KW HC20045A24-F 3Phase 220V 45KW
HC204D0A24-F 3Phase 220V 4KW HC20018A24-F 3Phase 220V 18.5KW HC20055A24-F 3Phase 220V 55KW
HC204D0A24-F 3Phase 220V 4KW HC20018A24-F 3Phase 220V 18.5KW HC20055A24-F 3Phase 220V 55KW
HC205D5A24-F 3Phase 220V 5.5KW HC20022A24-F 3Phase 220V 22KW HC20075A24-F 3Phase 220V 75KW
HC205D5A24-F 3Phase 220V 5.5KW HC20022A24-F 3Phase 220V 22KW HC20075A24-F 3Phase 220V 75KW
HC207D5A24-F 3Phase 220V 7.5KW HC20030A24-F 3Phase 220V 30KW HC20090A24-F 3Phase 220V 90KW
                 
Dòng A1000, 48AC: 400-460V              

HC20D75A48-F

3Phase 400V 0.75KW HC20011A48-F 3Phase 400V 11KW HC20045A48-F 3Phase 400V 45KW
HC201D5A48-F 3Phase 400V 1.5KW HC20015A48-F 3Phase 400V 15KW HC20055A48-F 3Phase 400V 55KW
HC201D5A48-F 3Phase 400V 1.5KW HC20015A48-F 3Phase 400V 15KW HC20055A48-F 3Phase 400V 55KW
HC202D2A48-F 3Phase 400V 2.2KW HC20018A48-F 3Phase 400V 18.5KW HC20075A48-F 3Phase 400V 75KW
HC202D2A48-F 3Phase 400V 2.2KW HC20018A48-F 3Phase 400V 18.5KW HC20075A48-F 3Phase 400V 75KW
HC204D0A48-F 3Phase 400V 4KW HC20022A48-F 3Phase 400V 22KW HC20090A48-F 3Phase 400V 90KW
HC204D0A48-F 3Phase 400V 4KW HC20022A48-F 3Phase 400V 22KW HC20090A48-F 3Phase 400V 90KW
HC205D5A48-F 3Phase 400V 5.5KW HC20030A48-F 3Phase 400V 30KW HC201110A48-F 3Phase 400V 110KW
HC205D5A48-F 3Phase 400V 5.5KW HC20030A48-F 3Phase 400V 30KW HC201110A48-F 3Phase 400V 110KW
HC207D5A48-F 3Phase 400V 7.5KW HC20037A48-F 3Phase 400V 37KW HC201132A48-F 3Phase 400V 132KW
HC207D5A48-F 3Phase 400V 7.5KW HC20037A48-F 3Phase 400V 37KW HC201132A48-F 3Phase 400V 132KW
HC20011A48-F 3Phase 400V 11KW HC20045A48-F 3Phase 400V 45KW HC201160A48-F 3Phase 400V 160KW
                 
Dòng B1000, 24AC: 200-240V              
HC20D75B24-GF 1/3Phase 220V 0.75KW HC207D5B24-PF 3Phase 220V 7.5KW HC20030B24-GF 3Phase 220V 30KW
HC201D5B24-PF 1/3Phase 220V 1.5KW HC20011B24-GF 3Phase 220V 11KW HC20037B24-PF 3Phase 220V 37KW
HC202D2B24-GF 3Phase 220V 2.2KW HC20015B24-PF 3Phase 220V 15KW HC20045B24-GF 3Phase 220V 45KW
HC204D0B24-PF 3Phase 220V 4KW HC20018B24-GF 3Phase 220V 18KW HC20055B24-PF 3Phase 220V 55KW
HC205D5B24-GF 3Phase 220V 5.5KW HC20022B24-PF 3Phase 220V 22KW HC20075B24-GF 3Phase 220V 75KW
                 
Dòng B1000, 48AC: 400-460V              
HC20D75B48-GF 3Phase 400V 0.75KW HC20011B48-GF 3Phase 400V 11KW HC20045B48-GF 3Phase 400V 45KW
HC201D5B48-PF 3Phase 400V 1.5KW HC20015B48-PF 3Phase 400V 15KW HC20055B48-PF 3Phase 400V 55KW
HC202D2B48-GF 3Phase 400V 2.2KW HC20018B48-GF 3Phase 400V 18.5KW HC20075B48-GF 3Phase 400V 75KW
HC204D0B48-PF 3Phase 400V 4KW HC20022B48-PF 3Phase 400V 22KW HC20090B48-PF 3Phase 400V 90KW
HC205D5B48-GF 3Phase 400V 5.5KW HC20030B48-GF 3Phase 400V 30KW HC20110B48-GF 3Phase 400V 110KW
HC207D5B48-PF 3Phase 400V 7.5KW HC20037B48-PF 3Phase 400V 37KW HC20132B48-PF 3Phase 400V 132KW