ĐẦU GIẢM TỐC SHD

Đầu giảm tốc DOLIN- Đài loan Model SHD
 Bảo hành 12 tháng

Description

ĐÀU GIẢM TỐC DOLIN MODEL SHD
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1KW – 2.2KW
Dạng lắp       : Chân đế, 2 đầu cốt
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
  TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.1KW SHD10-0.1- 10 SHD10-0.1- 20 SHD10-0.1- 30 SHD10-0.1- 50 SHD10-0.1- 60 SHD10-0.1- 80 SHD10-0.1- 100 SHD10-0.1- 120 SHD10-0.1- 200
0.1KW SHD11-0.1- 10 SHD11-0.1- 20 SHD11-0.1- 30 SHD11-0.1- 50 SHD11-0.1- 60 SHD11-0.1- 80 SHD11-0.1- 100 SHD11-0.1- 120 SHD11-0.1- 200
0.2KW SHD10-0.2- 10 SHD10-0.2- 20 SHD10-0.2- 30 SHD10-0.2- 50 SHD10-0.2- 60 SHD10-0.2- 80 SHD10-0.2- 100 SHD10-0.2- 120 SHD10-0.2- 200
0.2KW SHD11-0.2- 10 SHD11-0.2- 20 SHD11-0.2- 30 SHD11-0.2- 50 SHD11-0.2- 60 SHD11-0.2- 80 SHD11-0.2- 100 SHD11-0.2- 120 SHD11-0.2- 200
0.2KW SHD12-0.2- 10 SHD12-0.2- 20 SHD12-0.2- 30 SHD12-0.2- 50 SHD12-0.2- 60 SHD12-0.2- 80 SHD12-0.2- 100 SHD12-0.2- 120 SHD12-0.2- 200
0.4KW SHD11-0.4- 10 SHD11-0.4- 20 SHD11-0.4- 30 SHD11-0.4- 50 SHD11-0.4- 60 SHD11-0.4- 80 SHD11-0.4- 100 SHD11-0.4- 120 SHD11-0.4- 200
0.4KW SHD12-0.4- 10 SHD12-0.4- 20 SHD12-0.4- 30 SHD12-0.4- 50 SHD12-0.4- 60 SHD12-0.4- 80 SHD12-0.4- 100 SHD12-0.4- 120 SHD12-0.4- 200
0.4KW SHD13-0.4- 10 SHD13-0.4- 20 SHD13-0.4- 30 SHD13-0.4- 50 SHD13-0.4- 60 SHD13-0.4- 80 SHD13-0.4- 100 SHD13-0.4- 120 SHD13-0.4- 200
0.75KW SHD12-0.75- 10 SHD12-0.75- 20 SHD12-0.75- 30 SHD12-0.75- 50 SHD12-0.75- 60 SHD12-0.75- 80 SHD12-0.75- 100 SHD12-0.75- 120 SHD12-0.75- 200
0.75KW SHD13-0.75- 10 SHD13-0.75- 20 SHD13-0.75- 30 SHD13-0.75- 50 SHD13-0.75- 60 SHD13-0.75- 80 SHD13-0.75- 100 SHD13-0.75- 120 SHD13-0.75- 200
0.75KW SHD14-0.75- 10 SHD14-0.75- 20 SHD14-0.75- 30 SHD14-0.75- 50 SHD14-0.75- 60 SHD14-0.75- 80 SHD14-0.75- 100 SHD14-0.75- 120 SHD14-0.75- 200
1.5KW SHD13-1.5- 10 SHD13-1.5- 20 SHD13-1.5- 30 SHD13-1.5- 50 SHD13-1.5- 60 SHD13-1.5- 80 SHD13-1.5- 100    
1.5KW SHD14-1.5- 10 SHD14-1.5- 20 SHD14-1.5- 30 SHD14-1.5- 50 SHD14-1.5- 60 SHD14-1.5- 80 SHD14-1.5- 100    
1.5KW SHD15-1.5- 10 SHD15-1.5- 20 SHD15-1.5- 30 SHD15-1.5- 50 SHD15-1.5- 60 SHD15-1.5- 80 SHD15-1.5- 100    
2.2KW SHD14-2.2- 10 SHD14-2.2- 20 SHD14-2.2- 30 SHD14-2.2- 50 SHD14-2.2- 60        
       

Các sản phẩm liên quan :

ĐẦU GIẢM TỐC – SVM

ĐẦU GIẢM TỐC – SHM

ĐẦU GIẢM TỐC – SVD

ĐẦU GIẢM TỐC – GVM

ĐẦU GIẢM TỐC – GVD

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – HB

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – VB

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MVF

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MHF

ĐẦU GIẢM TỐC – GHD

ĐẦU GIẢM TỐC – GHM