ĐẦU GIẢM TỐC SHM

Đầu giảm tốc DOLIN- Đài Loan Model SHM
 Bảo hành 12 tháng

Description

Đầu giảm tốc SHM

Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1 KW – 3.7 KW
Dạng lắp       : Chân đế, gắn motor mặt bích B5
ỨNG DỤNG:
 

Đầu giảm tốc Dolin SHM được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:+ Băng tải

+ Môi trường

+ Thực phẩm

+ Bao bì

+ Dệt nhuộm

+ Cơ khí

Và nhiều ngành nghề khác

CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
  TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.2KW

SHM10-0.2- 10

SHM10-0.2- 20 SHM10-0.2- 30 SHM10-0.2- 50 SHM10-0.2- 60 SHM10-0.2- 80 SHM10-0.2- 100 SHM10-0.2- 120 SHM10-0.2- 200
0.2KW SHM11-0.2- 10 SHM11-0.2- 20 SHM11-0.2- 30 SHM11-0.2- 50 SHM11-0.2- 60 SHM11-0.2- 80 SHM11-0.2- 100 SHM11-0.2- 120 SHM11-0.2- 200
0.2KW SHM12-0.2- 10 SHM12-0.2- 20 SHM12-0.2- 30 SHM12-0.2- 50 SHM12-0.2- 60 SHM12-0.2- 80 SHM12-0.2- 100 SHM12-0.2- 120 SHM12-0.2- 200
0.4KW SHM11-0.4- 10 SHM11-0.4- 20 SHM11-0.4- 30 SHM11-0.4- 50 SHM11-0.4- 60 SHM11-0.4- 80 SHM11-0.4- 100 SHM11-0.4- 120 SHM11-0.4- 200
0.4KW SHM12-0.4- 10 SHM12-0.4- 20 SHM12-0.4- 30 SHM12-0.4- 50 SHM12-0.4- 60 SHM12-0.4- 80 SHM12-0.4- 100 SHM12-0.4- 120 SHM12-0.4- 200
0.4KW SHM13-0.4- 10 SHM13-0.4- 20 SHM13-0.4- 30 SHM13-0.4- 50 SHM13-0.4- 60 SHM13-0.4- 80 SHM13-0.4- 100 SHM13-0.4- 120 SHM13-0.4- 200
0.75KW SHM12-0.75- 10 SHM12-0.75- 20 SHM12-0.75- 30 SHM12-0.75- 50 SHM12-0.75- 60 SHM12-0.75- 80 SHM12-0.75- 100 SHM12-0.75- 120 SHM12-0.75- 200
0.75KW SHM13-0.75- 10 SHM13-0.75- 20 SHM13-0.75- 30 SHM13-0.75- 50 SHM13-0.75- 60 SHM13-0.75- 80 SHM13-0.75- 100 SHM13-0.75- 120 SHM13-0.75- 200
0.75KW SHM14-0.75- 10 SHM14-0.75- 20 SHM14-0.75- 30 SHM14-0.75- 50 SHM14-0.75- 60 SHM14-0.75- 80 SHM14-0.75- 100 SHM14-0.75- 120 SHM14-0.75- 200
1.5KW SHM13-1.5- 10 SHM13-1.5- 20 SHM13-1.5- 30 SHM13-1.5- 50 SHM13-1.5- 60 SHM13-1.5- 80 SHM13-1.5- 100 SHM13-1.5- 120 SHM13-1.5- 200
1.5KW SHM14-1.5- 10 SHM14-1.5- 20 SHM14-1.5- 30 SHM14-1.5- 50 SHM14-1.5- 60 SHM14-1.5- 80 SHM14-1.5- 100 SHM14-1.5- 120 SHM14-1.5- 200
1.5KW SHM15-1.5- 10 SHM15-1.5- 20 SHM15-1.5- 30 SHM15-1.5- 50 SHM15-1.5- 60 SHM15-1.5- 80 SHM15-1.5- 100 SHM15-1.5- 120 SHM15-1.5- 200
2.2KW SHM14-2.2- 10 SHM14-2.2- 20 SHM14-2.2- 30 SHM14-2.2- 50 SHM14-2.2- 60 SHM14-2.2- 80 SHM14-2.2- 100 SHM14-2.2- 120  
2.2KW SHM15-2.2- 10 SHM15-2.2- 20 SHM15-2.2- 30 SHM15-2.2- 50 SHM15-2.2- 60 SHM15-2.2- 80 SHM15-2.2- 100 SHM15-2.2- 120  
3.7KW SHM14-3.7- 10 SHM14-3.7- 20 SHM14-3.7- 30 SHM14-3.7- 50 SHM14-3.7- 60 SHM14-3.7- 80      
3.7KW SHM15-3.7- 10 SHM15-3.7- 20 SHM15-3.7- 30 SHM15-3.7- 50 SHM15-3.7- 60 SHM15-3.7- 80      

Các sản phẩm khác của Dolin: Đầu giảm tốc SVMĐầu giảm tốc SVDĐầu giảm tốc SHDMOTOR GIẢM TỐC DOLIN – SVMOTOR GIẢM TỐC DOLIN – SH