ĐẦU GIẢM TỐC SVD

Đầu giảm tốc DOLIN Đài loan Model SVD
 Bảo hành 12 tháng

Gía : Liên hệ (0948.330.986)

Description

ĐẦU GIẢM TỐC DOLIN MODEL SVD
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1KW-2.2KW
Dạng lắp       : Mặt bích, 2 đầu cốt
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
  TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.1KW SVD10-0.1- 10 SVD10-0.1- 20 SVD10-0.1- 30 SVD10-0.1- 50 SVD10-0.1- 60 SVD10-0.1- 80 SVD10-0.1- 100 SVD10-0.1- 120 SVD10-0.1- 200
0.1KW SVD11-0.1- 10 SVD11-0.1- 20 SVD11-0.1- 30 SVD11-0.1- 50 SVD11-0.1- 60 SVD11-0.1- 80 SVD11-0.1- 100 SVD11-0.1- 120 SVD11-0.1- 200
0.2KW SVD10-0.2- 10 SVD10-0.2- 20 SVD10-0.2- 30 SVD10-0.2- 50 SVD10-0.2- 60 SVD10-0.2- 80 SVD10-0.2- 100 SVD10-0.2- 120 SVD10-0.2- 200
0.2KW SVD11-0.2- 10 SVD11-0.2- 20 SVD11-0.2- 30 SVD11-0.2- 50 SVD11-0.2- 60 SVD11-0.2- 80 SVD11-0.2- 100 SVD11-0.2- 120 SVD11-0.2- 200
0.2KW SVD12-0.2- 10 SVD12-0.2- 20 SVD12-0.2- 30 SVD12-0.2- 50 SVD12-0.2- 60 SVD12-0.2- 80 SVD12-0.2- 100 SVD12-0.2- 120 SVD12-0.2- 200
0.4KW SVD11-0.4- 10 SVD11-0.4- 20 SVD11-0.4- 30 SVD11-0.4- 50 SVD11-0.4- 60 SVD11-0.4- 80 SVD11-0.4- 100 SVD11-0.4- 120 SVD11-0.4- 200
0.4KW SVD12-0.4- 10 SVD12-0.4- 20 SVD12-0.4- 30 SVD12-0.4- 50 SVD12-0.4- 60 SVD12-0.4- 80 SVD12-0.4- 100 SVD12-0.4- 120 SVD12-0.4- 200
0.4KW SVD13-0.4- 10 SVD13-0.4- 20 SVD13-0.4- 30 SVD13-0.4- 50 SVD13-0.4- 60 SVD13-0.4- 80 SVD13-0.4- 100 SVD13-0.4- 120 SVD13-0.4- 200
0.75KW SVD12-0.75- 10 SVD12-0.75- 20 SVD12-0.75- 30 SVD12-0.75- 50 SVD12-0.75- 60 SVD12-0.75- 80 SVD12-0.75- 100 SVD12-0.75- 120 SVD12-0.75- 200
0.75KW SVD13-0.75- 10 SVD13-0.75- 20 SVD13-0.75- 30 SVD13-0.75- 50 SVD13-0.75- 60 SVD13-0.75- 80 SVD13-0.75- 100 SVD13-0.75- 120 SVD13-0.75- 200
0.75KW SVD14-0.75- 10 SVD14-0.75- 20 SVD14-0.75- 30 SVD14-0.75- 50 SVD14-0.75- 60 SVD14-0.75- 80 SVD14-0.75- 100 SVD14-0.75- 120 SVD14-0.75- 200
1.5KW SVD13-1.5- 10 SVD13-1.5- 20 SVD13-1.5- 30 SVD13-1.5- 50 SVD13-1.5- 60 SVD13-1.5- 80 SVD13-1.5- 100    
1.5KW SVD14-1.5- 10 SVD14-1.5- 20 SVD14-1.5- 30 SVD14-1.5- 50 SVD14-1.5- 60 SVD14-1.5- 80 SVD14-1.5- 100    
1.5KW SVD15-1.5- 10 SVD15-1.5- 20 SVD15-1.5- 30 SVD15-1.5- 50 SVD15-1.5- 60 SVD15-1.5- 80 SVD15-1.5- 100    
2.2KW SVD14-2.2- 10 SVD14-2.2- 20 SVD14-2.2- 30 SVD14-2.2- 50 SVD14-2.2- 60        
       

Các sản phẩm liên quan :

ĐẦU GIẢM TỐC – SVM

ĐẦU GIẢM TỐC – SHM

ĐẦU GIẢM TỐC – SHD

ĐẦU GIẢM TỐC – GVM

ĐẦU GIẢM TỐC – GVD

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – HB

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – VB

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MVF

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MHF

ĐẦU GIẢM TỐC – GHD

ĐẦU GIẢM TỐC – GHM