ĐẦU GIẢM TỐC SVM

Đầu giảm tốc DOLIN Đài loan Model GVM
Bảo hành 12 tháng

Description

ĐẦU GIẢM TỐC DOLIN – SVM
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1KW-3.7KW
Dạng lắp       :Mặt bích, gắn motor mặt bích B5
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề: Sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
  TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.2KW SVM10-0.2- 10 SVM10-0.2- 20 SVM10-0.2- 30 SVM10-0.2- 50 SVM10-0.2- 60 SVM10-0.2- 80 SVM10-0.2- 100 SVM10-0.2- 120 SVM10-0.2- 200
0.2KW SVM11-0.2- 10 SVM11-0.2- 20 SVM11-0.2- 30 SVM11-0.2- 50 SVM11-0.2- 60 SVM11-0.2- 80 SVM11-0.2- 100 SVM11-0.2- 120 SVM11-0.2- 200
0.2KW SVM12-0.2- 10 SVM12-0.2- 20 SVM12-0.2- 30 SVM12-0.2- 50 SVM12-0.2- 60 SVM12-0.2- 80 SVM12-0.2- 100 SVM12-0.2- 120 SVM12-0.2- 200
0.4KW SVM11-0.4- 10 SVM11-0.4- 20 SVM11-0.4- 30 SVM11-0.4- 50 SVM11-0.4- 60 SVM11-0.4- 80 SVM11-0.4- 100 SVM11-0.4- 120 SVM11-0.4- 200
0.4KW SVM12-0.4- 10 SVM12-0.4- 20 SVM12-0.4- 30 SVM12-0.4- 50 SVM12-0.4- 60 SVM12-0.4- 80 SVM12-0.4- 100 SVM12-0.4- 120 SVM12-0.4- 200
0.4KW SVM13-0.4- 10 SVM13-0.4- 20 SVM13-0.4- 30 SVM13-0.4- 50 SVM13-0.4- 60 SVM13-0.4- 80 SVM13-0.4- 100 SVM13-0.4- 120 SVM13-0.4- 200
0.75KW SVM12-0.75- 10 SVM12-0.75- 20 SVM12-0.75- 30 SVM12-0.75- 50 SVM12-0.75- 60 SVM12-0.75- 80 SVM12-0.75- 100 SVM12-0.75- 120 SVM12-0.75- 200
0.75KW SVM13-0.75- 10 SVM13-0.75- 20 SVM13-0.75- 30 SVM13-0.75- 50 SVM13-0.75- 60 SVM13-0.75- 80 SVM13-0.75- 100 SVM13-0.75- 120 SVM13-0.75- 200
0.75KW SVM14-0.75- 10 SVM14-0.75- 20 SVM14-0.75- 30 SVM14-0.75- 50 SVM14-0.75- 60 SVM14-0.75- 80 SVM14-0.75- 100 SVM14-0.75- 120 SVM14-0.75- 200
1.5KW SVM13-1.5- 10 SVM13-1.5- 20 SVM13-1.5- 30 SVM13-1.5- 50 SVM13-1.5- 60 SVM13-1.5- 80 SVM13-1.5- 100 SVM13-1.5- 120 SVM13-1.5- 200
1.5KW SVM14-1.5- 10 SVM14-1.5- 20 SVM14-1.5- 30 SVM14-1.5- 50 SVM14-1.5- 60 SVM14-1.5- 80 SVM14-1.5- 100 SVM14-1.5- 120 SVM14-1.5- 200
1.5KW SVM15-1.5- 10 SVM15-1.5- 20 SVM15-1.5- 30 SVM15-1.5- 50 SVM15-1.5- 60 SVM15-1.5- 80 SVM15-1.5- 100 SVM15-1.5- 120 SVM15-1.5- 200
2.2KW SVM14-2.2- 10 SVM14-2.2- 20 SVM14-2.2- 30 SVM14-2.2- 50 SVM14-2.2- 60 SVM14-2.2- 80 SVM14-2.2- 100 SVM14-2.2- 120  
2.2KW SVM15-2.2- 10 SVM15-2.2- 20 SVM15-2.2- 30 SVM15-2.2- 50 SVM15-2.2- 60 SVM15-2.2- 80 SVM15-2.2- 100 SVM15-2.2- 120  
3.7KW SVM14-3.7- 10 SVM14-3.7- 20 SVM14-3.7- 30 SVM14-3.7- 50 SVM14-3.7- 60 SVM14-3.7- 80      
3.7KW SVM15-3.7- 10 SVM15-3.7- 20 SVM15-3.7- 30 SVM15-3.7- 50 SVM15-3.7- 60 SVM15-3.7- 80      

Các sản phẩm liên quan :

ĐẦU GIẢM TỐC – SHM

ĐẦU GIẢM TỐC – SHD

ĐẦU GIẢM TỐC – GVM

ĐẦU GIẢM TỐC – GVD

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – HB

ĐẦU GIẢM TỐC LIMING – VB

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MVF

ĐẦU GIẢM TỐC CHENTA -MHF

ĐẦU GIẢM TỐC – GHD

ĐẦU GIẢM TỐC – GHM

ĐẦU GIẢM TỐC – SVD