ĐẦU GIẢM TỐC – GHD

-Đầu giảm tốc GHD

-Hãng WANSIN sản xuất tại ĐÀI LOAN

Description

ĐẦU GIẢM TỐC WANSIN GHD
Hãng WANSIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1KW – 3.7KW
Dạng lắp       : Chân đế, 2 đầu cốt
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

  • Sản xuất
  • Truyền động
  • Công nghiệp
  • Công nông nghiệp
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MODEL

GHD18-200-5

GHD22-400-5

GHD28-750-5

GHD32-1500-5

GHD40-2200-5

GHD40-3700-5

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Vòng quay: 270 rpm 276 rpm 280 rpm 282 rpm 282 rpm 284 rpm
MODEL

GHD18-200-10

GHD22-400-10

GHD28-750-10

GHD32-1500-10

GHD40-2200-10

GHD40-3700-10

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Vòng quay: 135 rpm 138 rpm 140 rpm 141 rpm 141 rpm 142 rpm
MODEL

GHD22-200-20

GHD28-400-20

GHD28-750-20

GHD32-1500-20

GHD40-2200-20

GHD40-3700-20

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Vòng quay: 67.5 rpm 69 rpm 70 rpm 70.5 rpm 70.5 rpm 71 rpm
MODEL

GHD22-200-30

GHD28-400-30

GHD32-750-30

GHD32-1500-30

GHD40-2200-30

GHD40-3700-30

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Vòng quay: 45 rpm 46 rpm 46.6 rpm 47 rpm 47 rpm 47.3 rpm
MODEL

GHD22-200-50

GHD28-400-50

GHD32-750-50

GHD40-1500-50

GHD40-2200-50

GHD50-3700-50

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
Vòng quay: 27 rpm 27.6 rpm 28 rpm 28.2 rpm 28.2 rpm 28.4 rpm
MODEL

GHD22-200-60

GHD28-400-60

GHD32-750-60

GHD40-1500-60

GHD40-2200-60

GHD50-3700-60

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60
Vòng quay: 22.5 rpm 23 rpm 23.3 rpm 23.5 rpm 23.5 rpm 23.6 rpm
MODEL

GHD28-200-100

GHD32-400-100

GHD32-750-100

GHD40-1500-60

GHD50-2200-100

GHD50-3700-100

Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Vòng quay: 13.5 rpm 13.8 rpm 14 rpm 14.1 rpm 14.1 rpm 14.2 rpm

Các sản phẩm khác cùng hãng Wansin:

MOTOR GIẢM TỐC WANSIN – GH.

ĐẦU GIẢM TỐC – GVM.

ĐẦU GIẢM TỐC – GVD.

ĐẦU GIẢM TỐC – GHM.

MOTOR GIẢM TỐC – GV.