MOTOR GIẢM TỐC DOLIN CHÂN ĐẾ

Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN CHÂN ĐẾ MODEL SH
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1 KW – 11 KW
Điện áp         : 3 Phase/220-380V
Dạng lắp       : Chân đế
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
  TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.1KW SH10-0.1- 10 A SH10-0.1- 20 A SH10-0.1- 30 A SH10-0.1- 50 A SH10-0.1- 60 A SH10-0.1- 80 A SH10-0.1- 100 A SH10-0.1- 120 A SH10-0.1- 200 A
0.1KW SH11-0.1- 10 A SH11-0.1- 20 A SH11-0.1- 30 A SH11-0.1- 50 A SH11-0.1- 60 A SH11-0.1- 80 A SH11-0.1- 100 A SH11-0.1- 120 A SH11-0.1- 200 A
0.2KW SH10-0.2- 10 A SH10-0.2- 20 A SH10-0.2- 30 A SH10-0.2- 50 A SH10-0.2- 60 A SH10-0.2- 80 A SH10-0.2- 100 A SH10-0.2- 120 A SH10-0.2- 200 A
0.2KW SH11-0.2- 10 A SH11-0.2- 20 A SH11-0.2- 30 A SH11-0.2- 50 A SH11-0.2- 60 A SH11-0.2- 80 A SH11-0.2- 100 A SH11-0.2- 120 A SH11-0.2- 200 A
0.2KW SH12-0.2- 10 A SH12-0.2- 20 A SH12-0.2- 30 A SH12-0.2- 50 A SH12-0.2- 60 A SH12-0.2- 80 A SH12-0.2- 100 A SH12-0.2- 120 A SH12-0.2- 200 A
0.4KW SH11-0.4- 10 A SH11-0.4- 20 A SH11-0.4- 30 A SH11-0.4- 50 A SH11-0.4- 60 A SH11-0.4- 80 A SH11-0.4- 100 A SH11-0.4- 120 A SH11-0.4- 200 A
0.4KW SH12-0.4- 10 A SH12-0.4- 20 A SH12-0.4- 30 A SH12-0.4- 50 A SH12-0.4- 60 A SH12-0.4- 80 A SH12-0.4- 100 A SH12-0.4- 120 A SH12-0.4- 200 A
0.4KW SH13-0.4- 10 A SH13-0.4- 20 A SH13-0.4- 30 A SH13-0.4- 50 A SH13-0.4- 60 A SH13-0.4- 80 A SH13-0.4- 100 A SH13-0.4- 120 A SH13-0.4- 200 A
0.75KW SH12-0.75- 10 A SH12-0.75- 20 A SH12-0.75- 30 A SH12-0.75- 50 A SH12-0.75- 60 A SH12-0.75- 80 A SH12-0.75- 100 A SH12-0.75- 120 A SH12-0.75- 200 A
0.75KW SH13-0.75- 10 A SH13-0.75- 20 A SH13-0.75- 30 A SH13-0.75- 50 A SH13-0.75- 60 A SH13-0.75- 80 A SH13-0.75- 100 A SH13-0.75- 120 A SH13-0.75- 200 A
0.75KW SH14-0.75- 10 A SH14-0.75- 20 A SH14-0.75- 30 A SH14-0.75- 50 A SH14-0.75- 60 A SH14-0.75- 80 A SH14-0.75- 100 A SH14-0.75- 120 A SH14-0.75- 200 A
1.5KW SH13-1.5- 10 A SH13-1.5- 20 A SH13-1.5- 30 A SH13-1.5- 50 A SH13-1.5- 60 A SH13-1.5- 80 A SH13-1.5- 100 A SH13-1.5- 120 A SH13-1.5- 200 A
1.5KW SH14-1.5- 10 A SH14-1.5- 20 A SH14-1.5- 30 A SH14-1.5- 50 A SH14-1.5- 60 A SH14-1.5- 80 A SH14-1.5- 100 A SH14-1.5- 120 A SH14-1.5- 200 A
1.5KW SH15-1.5- 10 A SH15-1.5- 20 A SH15-1.5- 30 A SH15-1.5- 50 A SH15-1.5- 60 A SH15-1.5- 80 A SH15-1.5- 100 A SH15-1.5- 120 A SH15-1.5- 200 A
2.2KW SH14-2.2- 10 A SH14-2.2- 20 A SH14-2.2- 30 A SH14-2.2- 50 A SH14-2.2- 60 A SH14-2.2- 80 A SH14-2.2- 100 A SH14-2.2- 120 A
2.2KW SH15-2.2- 10 A SH15-2.2- 20 A SH15-2.2- 30 A SH15-2.2- 50 A SH15-2.2- 60 A SH15-2.2- 80 A SH15-2.2- 100 A SH15-2.2- 120 A
3.7KW SH14-3.7- 10 A SH14-3.7- 20 A SH14-3.7- 30 A SH14-3.7- 50 A SH14-3.7- 60 A SH14-3.7- 80 A SH14-3.7- 100 A SH14-3.7- 120 A
3.7KW SH15-3.7- 10 A SH15-3.7- 20 A SH15-3.7- 30 A SH15-3.7- 50 A SH15-3.7- 60 A SH15-3.7- 80 A SH15-3.7- 100 A SH15-3.7- 120 A
3.7KW SH16-3.7- 10 A SH16-3.7- 20 A SH16-3.7- 30 A SH16-3.7- 50 A SH16-3.7- 60 A SH16-3.7- 80 A SH16-3.7- 100 A SH16-3.7- 120 A
5.5KW SH15-5.5- 10 A SH15-5.5- 20 A SH15-5.5- 30 A SH15-5.5- 50 A SH15-5.5- 60 A SH15-5.5- 80 A
5.5KW SH16-5.5- 10 A SH16-5.5- 20 A SH16-5.5- 30 A SH16-5.5- 50 A SH16-5.5- 60 A SH16-5.5- 80 A
7.5KW SH15-7.5- 10 A SH15-7.5- 20 A SH15-7.5- 30 A SH15-7.5- 50 A
7.5KW SH16-7.5- 10 A SH16-7.5- 20 A SH16-7.5- 30 A SH16-7.5- 50 A
11KW SH16-11- 10 A SH16-11- 20 A SH16-11- 30 A

Các sản phẩm liên quan :

MOTOR GIẢM TỐC LIMING – LKSH

MOTOR GIẢM TỐC TECO

MOTOR GIẢM TỐC CHENTA – MHM

MOTOR GIẢM TỐC LIMING – H

MOTOR GIẢM TỐC MCN – NL05

MOTOR GIẢM TỐC WANSIN – GH

MOTOR GIẢM TỐC – PL