MOTOR GIẢM TỐC SV

Motor giảm tốc DOLIN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN MẶT BÍCH SV

MOTOR GIẢM TỐC DẠNG BÁNH RĂNG
Hãng DOLIN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1 KW – 11 KW
Điện áp         : 3 Phase/220-380V
Dạng lắp       : Mặt bích
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc DOLIN được sử dụng trong:

  • Sản xuất
  • Môi trường
  • Truyền động
  • ….
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
TỶ SỐ TRUYỀN
CÔNG SUẤT 1:10 1:20 1:30 1:50 1:60 1:80 1:100 1:120 1:200
0.1KW SV10-0.1- 10 A SV10-0.1- 20 A SV10-0.1- 30 A SV10-0.1- 50 A SV10-0.1- 60 A SV10-0.1- 80 A SV10-0.1- 100 A SV10-0.1- 120 A
SV10-0.1- 200 A
0.1KW SV11-0.1- 10 A SV11-0.1- 20 A SV11-0.1- 30 A SV11-0.1- 50 A SV11-0.1- 60 A SV11-0.1- 80 A SV11-0.1- 100 A SV11-0.1- 120 A SV11-0.1- 200 A
0.2KW SV10-0.2- 10 A SV10-0.2- 20 A SV10-0.2- 30 A SV10-0.2- 50 A SV10-0.2- 60 A SV10-0.2- 80 A SV10-0.2- 100 A SV10-0.2- 120 A SV10-0.2- 200 A
0.2KW SV11-0.2- 10 A SV11-0.2- 20 A SV11-0.2- 30 A SV11-0.2- 50 A SV11-0.2- 60 A SV11-0.2- 80 A SV11-0.2- 100 A SV11-0.2- 120 A SV11-0.2- 200 A
0.2KW SV12-0.2- 10 A SV12-0.2- 20 A SV12-0.2- 30 A SV12-0.2- 50 A SV12-0.2- 60 A SV12-0.2- 80 A SV12-0.2- 100 A SV12-0.2- 120 A SV12-0.2- 200 A
0.4KW SV11-0.4- 10 A SV11-0.4- 20 A SV11-0.4- 30 A SV11-0.4- 50 A SV11-0.4- 60 A SV11-0.4- 80 A SV11-0.4- 100 A SV11-0.4- 120 A SV11-0.4- 200 A
0.4KW SV12-0.4- 10 A SV12-0.4- 20 A SV12-0.4- 30 A SV12-0.4- 50 A SV12-0.4- 60 A SV12-0.4- 80 A SV12-0.4- 100 A SV12-0.4- 120 A SV12-0.4- 200 A
0.4KW SV13-0.4- 10 A SV13-0.4- 20 A SV13-0.4- 30 A SV13-0.4- 50 A SV13-0.4- 60 A SV13-0.4- 80 A SV13-0.4- 100 A SV13-0.4- 120 A SV13-0.4- 200 A
0.75KW SV12-0.75- 10 A SV12-0.75- 20 A SV12-0.75- 30 A SV12-0.75- 50 A SV12-0.75- 60 A SV12-0.75- 80 A SV12-0.75- 100 A SV12-0.75- 120 A SV12-0.75- 200 A
0.75KW SV13-0.75- 10 A SV13-0.75- 20 A SV13-0.75- 30 A SV13-0.75- 50 A SV13-0.75- 60 A SV13-0.75- 80 A SV13-0.75- 100 A SV13-0.75- 120 A SV13-0.75- 200 A
0.75KW SV14-0.75- 10 A SV14-0.75- 20 A SV14-0.75- 30 A SV14-0.75- 50 A SV14-0.75- 60 A SV14-0.75- 80 A SV14-0.75- 100 A SV14-0.75- 120 A SV14-0.75- 200 A
1.5KW SV13-1.5- 10 A SV13-1.5- 20 A SV13-1.5- 30 A SV13-1.5- 50 A SV13-1.5- 60 A SV13-1.5- 80 A SV13-1.5- 100 A SV13-1.5- 120 A SV13-1.5- 200 A
1.5KW SV14-1.5- 10 A SV14-1.5- 20 A SV14-1.5- 30 A SV14-1.5- 50 A SV14-1.5- 60 A SV14-1.5- 80 A SV14-1.5- 100 A SV14-1.5- 120 A SV14-1.5- 200 A
1.5KW SV15-1.5- 10 A SV15-1.5- 20 A SV15-1.5- 30 A SV15-1.5- 50 A SV15-1.5- 60 A SV15-1.5- 80 A SV15-1.5- 100 A SV15-1.5- 120 A SV15-1.5- 200 A
2.2KW SV14-2.2- 10 A SV14-2.2- 20 A SV14-2.2- 30 A SV14-2.2- 50 A SV14-2.2- 60 A SV14-2.2- 80 A SV14-2.2- 100 A SV14-2.2- 120 A  
2.2KW SV15-2.2- 10 A SV15-2.2- 20 A SV15-2.2- 30 A SV15-2.2- 50 A SV15-2.2- 60 A SV15-2.2- 80 A SV15-2.2- 100 A SV15-2.2- 120 A  
3.7KW SV14-3.7- 10 A SV14-3.7- 20 A SV14-3.7- 30 A SV14-3.7- 50 A SV14-3.7- 60 A SV14-3.7- 80 A SV14-3.7- 100 A SV14-3.7- 120 A  
3.7KW SV15-3.7- 10 A SV15-3.7- 20 A SV15-3.7- 30 A SV15-3.7- 50 A SV15-3.7- 60 A SV15-3.7- 80 A SV15-3.7- 100 A SV15-3.7- 120 A  
3.7KW SV16-3.7- 10 A SV16-3.7- 20 A SV16-3.7- 30 A SV16-3.7- 50 A SV16-3.7- 60 A SV16-3.7- 80 A SV16-3.7- 100 A SV16-3.7- 120 A  
5.5KW SV15-5.5- 10 A SV15-5.5- 20 A SV15-5.5- 30 A SV15-5.5- 50 A SV15-5.5- 60 A SV15-5.5- 80 A      
5.5KW SV16-5.5- 10 A SV16-5.5- 20 A SV16-5.5- 30 A SV16-5.5- 50 A SV16-5.5- 60 A SV16-5.5- 80 A      
7.5KW SV15-7.5- 10 A SV15-7.5- 20 A SV15-7.5- 30 A SV15-7.5- 50 A          
7.5KW SV16-7.5- 10 A SV16-7.5- 20 A SV16-7.5- 30 A SV16-7.5- 50 A          
11KW SV16-11- 10 A SV16-11- 20 A
SV16-11- 30 A
         

Sản phẩm cùng hãng khác: