MOTOR GIẢM TỐC LIMING – H

Motor giảm tốc LIMING dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
 Bảo hành 12 tháng

Description

Motor giảm tốc bánh răng LIMING
Hãng LIMING sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất    : 1/2HP – 60HP
Điện áp    : 3 Phase
Dạng lắp      : chân đế
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc LIMING được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN
H-201
1/4 HP 3 ~30
H-208
3 HP 3~10
H-214
10 HP 11~30
H-202
1/2 HP 3~10
H-209
2 HP 31~40
H-215
15 HP 11~30
H-203
1/4 HP 31~50 3 HP 11~30 20 HP 4~10
1/2 HP 11~30
H-210
5 HP 3~10
H-216
20 HP 11~30
H-205
1/2 HP 31~50
H-211
3 HP 31~40 25 HP 5~10
1 HP 3~30 5 HP 11~30
H-217
25 HP 11~30
H-206
2 HP 3~10
H-212
7.5 HP 3~10 30 HP 4~30
H-207
1 HP 31~40 10 HP 3~10 40 HP 4~10
2 HP 11~30
H-213
7.5 HP 11~30
H-218
40 HP 11~30
15 HP 4~10 50 HP 5~10
H-219
50 HP 10~30
60 HP 10~30
MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN
H-304 1/4 HP 51 ~120 H-312 2 HP 121~200 H-317 7.5 HP 125~200
H-306 1/4 HP 121~200   3 HP 41~120   15 HP 40~120
  1/2 HP 51 ~120   5 HP 31~50   20 HP 40~50
H-308 1/2 HP 121~200 H-314 3 HP 121~200   25 HP 40~50
  1 HP 40~120   5 HP 51 ~120 H-318 10 HP 121~200
  2 HP 31~40   7.5 HP 31~50   15 HP 121~200
H-310 1 HP 121~200 H-315 5 HP 121~200   20 HP 60~120
2 HP 51 ~120   7.5 HP 35~120   25 HP 60
3 HP 31~50   10 HP 31~60   30 HP 40~50
H-316 10 HP 35~120 H-319 20 HP 121~200
15 HP 31~60 25 HP 70~90
30 HP 70~90
40 HP 40~60