MOTOR GIẢM TỐC LIMING – V

Motor giảm tốc LIMING dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
 Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC LIMING MẶT BÍCH

Motor giảm tốc bánh răng LIMING vỏ gang
Hãng LIMING sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất    : 1/2HP – 60HP
Điện áp    : 3 Phase
Dạng lắp      : mặt bích
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIẢM TỐC LIMING MẶT BÍCH được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

  • Sản xuất
  • Truyền động
  • Công nghiệp
  • Công nông nghiệp
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN

MODEL

CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN
V-201 1/4 HP 3 ~30

V-208

3 HP 3~10

V-214

10 HP 11~30
V-202 1/2 HP 3~10

V-209

2 HP 31~40

V-215

15 HP 11~30
V-203 1/4 HP 31~50 3 HP 11~30 20 HP 4~10
1/2 HP 11~30

V-210

5 HP 3~10

V-216

20 HP 11~30
V-205 1/2 HP 31~50

V-211

3 HP 31~40 25 HP 5~10
1 HP 3~30 5 HP 11~30

V-217

25 HP 11~30
V-206 2 HP 3~10

V-212

7.5 HP 3~10 30 HP 4~30
V-207 1 HP 31~40 10 HP 3~10 40 HP 4~10
2 HP 11~30

V-213

7.5 HP 11~30 V-218 40 HP 11~30
15 HP 4~10 50 HP 5~10
V-219 50 HP 10~30
60 HP 10~30
MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN

MODEL

CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN MODEL CÔNG SUẤT TỶ SỐ TRUYỀN

V-304

1/4 VP 51 ~120

V-312

2 VP 121~200 V-317 7.5 VP 125~200

V-306

1/4 VP 121~200

 

3 VP 41~120   15 VP 40~120

 

1/2 VP 51 ~120

 

5 VP 31~50   20 VP 40~50

V-308

1/2 VP 121~200

V-314

3 VP 121~200   25 VP 40~50

 

1 VP 40~120

 

5 VP 51 ~120 V-318 10 VP 121~200

 

2 VP 31~40

 

7.5 VP 31~50   15 VP 121~200

V-310

1 VP 121~200

V-315

5 VP 121~200   20 VP 60~120

2 VP 51 ~120

 

7.5 VP 35~120   25 VP 60

3 VP 31~50

 

10 VP 31~60   30 VP 40~50

V-316

10 VP 35~120 V-319 20 VP 121~200

15 VP 31~60   25 VP 70~90
30 VP 70~90
40 VP 40~60