MOTOR GIẢM TỐC MCN – NL05

Motor giảm tốc MCN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
 Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC MCN CHÂN ĐẾ- NL05

Motor giảm tốc bánh răng MCN chân đế
Hãng MCN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     :0.2KW-5.5KW
Điện áp         : 3Phase/380V
Dạng lắp       : chân đế
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIẢM TỐC MCN CHÂN ĐẾ- NL05 được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

+ Băng tải

+ Môi trường

+ Thực phẩm

+ Bao bì

+ Dệt nhuộm

+ Cơ khí

Và nhiều ngành nghề khác

CÁC MODEL CỦA MOTOR GIẢM TỐC MCN CHÂN ĐẾ- NL05:
MODEL NL05-18-020-5 NL05-22-040-5 NL05-28-080-5 NL05-32-150-5 NL05-40-220-5 NL05-40-370-5 NL05-40-550-5
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05
Vòng quay: 270 rpm 276 rpm 280 rpm 282 rpm 282 rpm 284 rpm 284 rpm
MODEL NL05-18-020-10 NL05-22-040-10 NL05-28-080-10 NL05-32-150-10 NL05-40-220-10 NL05-40-370-10 NL05-40-550-10
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Vòng quay: 135 rpm 138 rpm 140 rpm 141 rpm 141 rpm 142 rpm 142 rpm
MODEL NL05-22-020-20 NL05-28-040-20 NL05-28-080-20 NL05-32-150-20 NL05-40-220-20 NL05-40-370-20 NL05-40-550-20
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Vòng quay: 67.5 rpm 69 rpm 70 rpm 70.5 rpm 70.5 rpm 71 rpm 71 rpm
MODEL NL05-22-020-30 NL05-28-040-30 NL05-32-080-30 NL05-32-150-30 NL05-40-220-30 NL05-40-370-30 NL05-40-550-30
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Vòng quay: 45 rpm 46 rpm 46.6 rpm 47 rpm 47 rpm 47.3 rpm 47.3 rpm
MODEL NL05-22-020-50 NL05-28-040-50 NL05-32-080-50 NL05-40-150-50 NL05-40-220-50 NL05-50-370-50 NL05-50-550-50
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
Vòng quay: 27 rpm 27.6 rpm 28 rpm 28.2 rpm 28.2 rpm 28.4 rpm 28.4 rpm
MODEL
NL05-22-020-60
NL05-28-040-60
NL05-32-080-60
NL05-40-150-60
NL05-40-220-60
NL05-50-370-60
NL05-50-5500-60
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60
Vòng quay: 22.5 rpm 23 rpm 23.3 rpm 23.5 rpm 23.5 rpm 23.6 rpm 23.6 rpm
MODEL
NL05-28-020-100
NL05-32-040-100
NL05-32-080-100
NL05-40-150-100
NL05-50-220-100
NL05-50-370-100
NL05-50-5500-100
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Vòng quay: 13.5 rpm 13.8 rpm 14 rpm 14.1 rpm 14.1 rpm 14.2 rpm 14.2 rpm

Cá sản phẩm khách cùng hãng MCN: Motor giảm tốc MCN mặt bích