MOTOR GIẢM TỐC MCN -NF05

Motor giảm tốc MCN dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
 Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC MCN MẶT BÍCH -NF05

Motor giảm tốc bánh răng MCN mặt bích
Hãng MCN sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     :0.2KW-5.5KW
Điện áp         : 3Phase/380V
Dạng lắp       : mặt bích
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIẢM TỐC MCN MẶT BÍCH -NF05 được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

+ Băng tải

+ Môi trường

+ Thực phẩm

+ Bao bì

+ Dệt nhuộm

+ Cơ khí

Và nhiều ngành nghề khác

CÁC MODEL CỦA MOTOR GIẢM TỐC MCN MẶT BÍCH -NF05: 
MODEL

NF05-18-020-5

NF05-22-040-5

NF05-28-080-5

NF05-32-150-5

NF05-40-220-5

NF05-40-370-5

NF05-40-550-5

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05
Vòng quay: 270 rpm 276 rpm 280 rpm 282 rpm 282 rpm 284 rpm 284 rpm
MODEL

NF05-18-020-10

NF05-22-040-10

NF05-28-080-10

NF05-32-150-10

NF05-40-220-10

NF05-40-370-10

NF05-40-550-10

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Vòng quay: 135 rpm 138 rpm 140 rpm 141 rpm 141 rpm 142 rpm 142 rpm
MODEL

NF05-22-020-20

NF05-28-040-20

NF05-28-080-20

NF05-32-150-20

NF05-40-220-20

NF05-40-370-20

NF05-40-550-20

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Vòng quay: 67.5 rpm 69 rpm 70 rpm 70.5 rpm 70.5 rpm 71 rpm 71 rpm
MODEL

NF05-22-020-30

NF05-28-040-30

NF05-32-080-30

NF05-32-150-30

NF05-40-220-30

NF05-40-370-30

NF05-40-550-30

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Vòng quay: 45 rpm 46 rpm 46.6 rpm 47 rpm 47 rpm 47.3 rpm 47.3 rpm
MODEL

NF05-22-020-50

NF05-28-040-50

NF05-32-080-50

NF05-40-150-50

NF05-40-220-50

NF05-50-370-50

NF05-50-550-50

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
Vòng quay: 27 rpm 27.6 rpm 28 rpm 28.2 rpm 28.2 rpm 28.4 rpm 28.4 rpm
MODEL

NF05-22-020-60

NF05-28-040-60

NF05-32-080-60

NF05-40-150-60

NF05-40-220-60

NF05-50-370-60

NF05-50-550-60

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60
Vòng quay: 22.5 rpm 23 rpm 23.3 rpm 23.5 rpm 23.5 rpm 23.6 rpm 23.6 rpm
MODEL

NF05-28-020-100

NF05-32-040-100

NF05-32-080-100

NF05-40-150-100

NF05-50-220-100

NF05-50-370-100

NF05-50-550-100

Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W 5500W
Tỷ số truyền: 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Vòng quay: 13.5 rpm 13.8 rpm 14 rpm 14.1 rpm 14.1 rpm 14.2 rpm 14.2 rpm

Các sản phẩm khách cùng hãng MCN: Motor giảm tốc MCN chân đế