PEEIMOGER – 3 Phase

Motor giảm tốc Mini PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
 Gía : Liên hệ (0948.330.986)

Description

MOTOR GIẢM TỐC MINI PEEIMOGER LOẠI 3 PHASE

Hãng PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất : từ 25 W đến 150 W
Điện áp     :  3 phase
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIAM TOC MINI PEEIMOGER 3PHASE được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất. Ngoài ra còn có các ngành:

Nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm.

Motor giảm tốc mini sử dụng khá nhiều trong băng tải.

CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MOTOR  PEEIMOGER LOẠI 3 PHASE 380V
Model Công suất Vòng quay Trục  Điện áp Quạt giải nhiệt
M-4IK25N-S 25W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 380V Không
M-5IK40N-S 40W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 380V Không 
M-5IK60U-SF 60W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK90U-SF 90W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK120U-SF 120W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK150U-SF 150W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
HỘP SỐ BẠC ĐẠN K TRỤC N
Model Tỷ số truyền Model Tỷ số truyền
G-4N3-K 1:3 G-5N3-K 1:3
G-4N5-K 1:5 G-5N5-K 1:5
G-4N7.5-K 1:7.5 G-5N7.5-K 1:7.5
G-4N10-K 1:10 G-5N10-K 1:10
G-4N12.5-K 1:12.5 G-5N12.5-K 1:12.5
G-4N15-K 1:15 G-5N15-K 1:15
G-4N18-K 1:18 G-5N18-K 1:18
G-4N20-K 1:20 G-5N20-K 1:20
G-4N25-K 1:25 G-5N25-K 1:25
G-4N30-K 1:30 G-5N30-K 1:30
G-4N36-K 1:36 G-5N36-K 1:36
G-4N50-K 1:50 G-5N50-K 1:50
G-4N60-K 1:60 G-5N60-K 1:60
G-4N75-K 1:75 G-5N75-K 1:75
G-4N100-K 1:100 G-5N100-K 1:100
G-4N150-K 1:150 G-5N150-K 1:150
HỘP SỐ BẠC ĐẠN K TRỤC U    
G-4U3-K 1:3 G-5U3-K 1:3
G-4U5-K 1:5 G-5U5-K 1:5
G-4U7.5-K 1:7.5 G-5U7.5-K 1:7.5
G-4U10-K 1:10 G-5U10-K 1:10
G-4U12.5-K 1:12.5 G-5U12.5-K 1:12.5
G-4U15-K 1:15 G-5U15-K 1:15
G-4U18-K 1:18 G-5U18-K 1:18
G-4U20-K 1:20 G-5U20-K 1:20
G-4U25-K 1:25 G-5U25-K 1:25
G-4U30-K 1:30 G-5U30-K 1:30
G-4U36-K 1:36 G-5U36-K 1:36
G-4U50-K 1:50 G-5U50-K 1:50
G-4U60-K 1:60 G-5U60-K 1:60
G-4U75-K 1:75 G-5U75-K 1:75
G-4U100-K 1:100 G-5U100-K 1:100
G-4U150-K 1:150 G-5U150-K 1:150
HỘP SỐ BẠC DẦU (L)    
G-4N3-L 1:3 G-5N3-L 1:3
G-4N5-L 1:5 G-5N5-L 1:5
G-4N7.5-L 1:7.5 G-5N7.5-L 1:7.5
G-4N10-L 1:10 G-5N10-L 1:10
G-4N12.5-L 1:12.5 G-5N12.5-L 1:12.5
G-4N15-L 1:15 G-5N15-L 1:15
G-4N18-L 1:18 G-5N18-L 1:18
G-4N20-L 1:20 G-5N20-L 1:20
G-4N25-L 1:25 G-5N25-L 1:25
G-4N30-L 1:30 G-5N30-L 1:30
G-4N36-L 1:36 G-5N36-L 1:36
G-4N50-L 1:50 G-5N50-L 1:50
G-4N60-L 1:60 G-5N60-L 1:60
G-4N75-L 1:75 G-5N75-L 1:75
G-4N100-L 1:100 G-5N100-L 1:100
G-4N150-L 1:150 G-5N150-L 1:150

Các sản phẩm liên quan :

PEEIMOGER ĐẢO CHIỀU 

PEEIMOGER – 1 PHASE

PEEIMOGER CÓ ĐIỀU KHIỂN

PEEIMOGER CÓ THẮNG (PHANH)