MOTOR GIẢM TỐC TECO

Motor giảm tốc TECO dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC TECO

Motor giảm tốc bánh răng
Hãng TECO sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1 KW – 3.7 KW
Điện áp         : 3 Phase/220-380V
Dạng lắp       : Chân đế
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIẢM TỐC TECO được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

  • Sản xuất
  • Dịch vụ
  • Công nghiệp
  • Công nông nghiệp
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MODEL 18-200-5S 22-400-5S 28-750-5S 32-1500-5S 40-2200-5S 40-3700-5S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Vòng quay: 270 rpm 276 rpm 280 rpm 282 rpm 282 rpm 284 rpm
MODEL 18-200-10S 22-400-10S 28-750-10S 32-1500-10S 40-2200-10S 40-3700-10S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Vòng quay: 135 rpm 138 rpm 140 rpm 141 rpm 141 rpm 142 rpm
MODEL 22-200-20S 28-400-20S 28-750-20S 32-1500-20S 40-2200-20S 40-3700-20S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Vòng quay: 67.5 rpm 69 rpm 70 rpm 70.5 rpm 70.5 rpm 71 rpm
MODEL 22-200-30S 28-400-30S 32-750-30S 32-1500-30S 40-2200-30S 40-3700-30S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Vòng quay: 45 rpm 46 rpm 46.6 rpm 47 rpm 47 rpm 47.3 rpm
MODEL 22-200-50S 28-400-50S 32-750-50S 40-1500-50S 40-2200-50S 50-3700-50S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
Vòng quay: 27 rpm 27.6 rpm 28 rpm 28.2 rpm 28.2 rpm 28.4 rpm
MODEL 22-200-60S 28-400-60S 32-750-60S 40-1500-60S 40-2200-60S 50-3700-60S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60
Vòng quay: 22.5 rpm 23 rpm 23.3 rpm 23.5 rpm 23.5 rpm 23.6 rpm
MODEL 28-200-100S 32-400-100S 32-750-100S 40-1500-60S 50-2200-100S 50-3700-100S
Công suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ số truyền: 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Vòng quay: 13.5 rpm 13.8 rpm 14 rpm 14.1 rpm 14.1 rpm 14.2 rpm