PEEIMOGER CÓ ĐIỀU KHIỂN

Motor giảm tốc Mini PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng

Description

Motor giảm tốc Mini
Hãng PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 6 W – 150 W
Điện áp         : 1phase – 3 phase
ỨNG DỤNG:
Motor giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp…
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG:
MOTOR CÓ HỘP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ
Model Công suất Vòng quay Trục  Điện áp Quạt giải nhiệt
M-2IK6N-CV
6W 90-1350 rpm A(trơn) – N (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V) Không 
M-3IK15N-CV
15W 90-1350 rpm A(trơn) – N (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V) Không 
M-4IK25N-CV
25W 90-1350 rpm A(trơn) – N (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V) Không
M-5IK40N-CV
40W 90-1350 rpm A(trơn) – N (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V) Không 
M-5IK60U-CFV
60W 90-1350 rpm Trục xoắn N – trục xoắn U A (100-120V) – C (200-230V)
M-5IK90U-CFV
90W 90-1350 rpm A(trơn) – U (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V)
M-5IK120U-CFV
120W 90-1350 rpm A(trơn) – U (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V)
M-5IK150U-CFV
150W 90-1350 rpm A(trơn) – U (xoắn) A (100-120V) – C (200-230V)

——————————————————————————————————————————

HỘP SỐ BẠC ĐẠN (K) TRỤC N HỘP SỐ BẠC ĐẠN (K) TRỤC U HỘP SỐ BẠC DẦU (L)
Model Tỷ số truyền Model Tỷ số truyền Model Tỷ số truyền
G-2N10-K
1: 10
G-2U10-K
1: 10
G-2N10-L
1: 10
G-3N20-K
1: 20
G-3U20-K
1: 20
G-3N20-L
1: 20
G-4N30-K
1: 30
G-4U30-K
1: 30
G-4N30-L
1: 30
G-5N50-K
1: 50 G-5U50-K 1: 50
G-5N50-L
1: 50

—————————————————————————————————

HỘP ĐIỀU KHIỂN Công suất
US-2I6A-C
6W
US-3I15A-C
15W
US-4I25A-C
25W
US-5I40A-C
40W
US-5I60A-C
60W
US-5I90A-C
90W

—————————————————————————————————-

MOTOR 1 PHASE 200-230V
Model Công suất Vòng quay Trục  Điện áp Quạt giải nhiệt
M-2IK6N-C
6W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 200-230V Không 
M-3IK15N-C
15W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 200-230V Không 
M-4IK25N-C
25W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 200-230V Không
M-5IK40N-C
40W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 200-230V Không 
M-5IK40N-C
60W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 200-230V
M-5IK90U-CF
90W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 200-230V
M-5IK120U-CF
120W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 200-230V
M-5IK150U-CF
150W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 200-230V
           
MOTOR  3 PHASE 380V
Model Công suất Vòng quay Trục  Điện áp Quạt giải nhiệt
M-4IK25N-S
25W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 380V Không
M-5IK40N-S
40W 1350 rpm Trục xoắn – tải nhẹ 380V Không 
M-5IK60U-SF
60W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK90U-SF
90W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK120U-SF
120W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V
M-5IK150U-SF
150W 1350 rpm Trục xoắn – tải nặng 380V