MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE CHÂN ĐẾ- PL

Motor giảm tốc TUNGLEE dạng bánh răng sản xuất tại ĐÀI LOAN
 Bảo hành 12 tháng

Description

MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE CHÂN ĐẾ – PL

Motor giảm tốc bánh răng Tunglee
Hãng TUNGLEE sản xuất tại ĐÀI LOAN
Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Công suất     : 0.1 KW – 3.7 KW
Điện áp         : 3 Phase/220-380V
Dạng lắp       : Chân đế
ỨNG DỤNG:
MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE CHÂN ĐẾ – PL được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:

+ Băng tải

+ Môi trường

+ Thực phẩm

+ Bao bì

+ Dệt nhuộm

+ Cơ khí

Và nhiều ngành khác

CÁC MODEL CỦA  MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE CHÂN ĐẾ – PL:
MODEL

PL18-200-5S3

PL22-400-5S3 PL28-750-5S3 PL32-1500-5S3 PL40-2200-5S3 PL40-3700-5S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Vòng quay: 270 rpm 276 rpm 280 rpm 282 rpm 282 rpm 284 rpm
MODEL PL18-200-10S3 PL22-400-10S3 PL28-750-10S3 PL32-1500-10S3 PL40-2200-10S3 PL40-3700-10S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10
Vòng quay: 135 rpm 138 rpm 140 rpm 141 rpm 141 rpm 142 rpm
MODEL PL22-200-20S3 PL28-400-20S3 PL28-750-20S3 PL32-1500-20S3 PL40-2200-20S3 PL40-3700-20S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Vòng quay: 67.5 rpm 69 rpm 70 rpm 70.5 rpm 70.5 rpm 71 rpm
MODEL PL22-200-30S3 PL28-400-30S3 PL32-750-30S3 PL32-1500-30S3 PL40-2200-30S3 PL40-3700-30S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Vòng quay: 45 rpm 46 rpm 46.6 rpm 47 rpm 47 rpm 47.3 rpm
MODEL PL22-200-50S3 PL28-400-50S3 PL32-750-50S3 PL40-1500-50S3 PL40-2200-50S3 PL50-3700-50S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
Vòng quay: 27 rpm 27.6 rpm 28 rpm 28.2 rpm 28.2 rpm 28.4 rpm
MODEL PL22-200-60S3 PL28-400-60S3 PL32-750-60S3 PL40-1500-60S3 PL40-2200-60S3 PL50-3700-60S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60 1:60
Vòng quay: 22.5 rpm 23 rpm 23.3 rpm 23.5 rpm 23.5 rpm 23.6 rpm
MODEL PL28-200-100S3 PL32-400-100S3 PL32-750-100S3 PL40-1500-60S3 PL50-2200-100S3 PL50-3700-100S3
Công Suất:  200 W 400W 750W 1500W 2200W 3700W
Tỷ Số truyền: 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Vòng quay: 13.5 rpm 13.8 rpm 14 rpm 14.1 rpm 14.1 rpm 14.2 rpm

Những sản phẩm khác của Tunglee: MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE MẶT BÍCH – PF